Prijava

Razpis volitev predsednika in članov odbora Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS

Spoštovani.

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS, predsednica Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (marec 2024 – marec 2028):

  • predsednika
  • 2 člana odbora

 

Volitve bodo izvedene na volilni seji članov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS, ki bo potekala v četrtek, 28. 3. 2024, ob 17.00 uri na daljavo, preko programa MS Teams/ZOOM.

 

RAZPIS VOLITEV Z RAZPISNIMI POGOJI