Prijava

Razpis volitev predsednika Sekcije za manualno terapijo

Razpis volitev predsednika Sekcije za manualno terapijo

Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (Pravilnik), odbor Sekcije za manualno terapijo ZFS (SMT)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2022 – 2026)

  • za predsednika Sekcije za manualno terapijo

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!