Prijava

Razpis za predsednika in člane odbora Goriške regionalne enot

Razpis za predsednika in člane odbora goriške regionalne enote

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu regionalnih enot ZFS Goriška regionalna enota ZFS sklicuje volilno sejo članov Goriške regionalne enote (GORE), na kateri bodo izvedene

volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2022 – september 2026).

GORE razpisuje volitve za:

 • predsednika Goriške regionalne enote ZFS,
 • namestnika predsednika Goriške regionalne enote ZFS,
 • blagajnika Goriške regionalne enote ZFS in
 • člane odbora:
  • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti,
  • člana odbora za področje DSO,
  • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti in
  • člana odbora za področje zavodov za usposabljanje)

R a z p i s n i   p o g o j i   z a   k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!