Prijava

Redna letna Skupščina članov Združenja fizioterapevtov Slovenije, 1.2.2024

Spoštovane članice in spoštovani člani ZFS

Pošiljamo vam popravljeno vabilo na redno skupščino ZFS in se hkrati iskreno opravičujemo, ker smo pomotoma izpustili višje fizioterapevte. Skupščine ZFS lahko udeležijo tudi drugi fizioterapevti, ki niso člani, vendar nimajo glasovalne pravice. Član ZFS je lahko fizioterapevt z višjo ali visoko izobrazbo, ki se strinja z ustanovnim aktom ZFS in etičnimi načeli fizioterapevta. Člani so lahko tudi študenti visokošolskih izobraževalnih programov fizioterapije z veljavnim statusom.

Vabljeni na redno letno Skupščino Združenja fizioterapevtov Slovenije.

VEČ INFO