Prijava

TERMINI TEČAJEV CYRIAX V LETU 2022

 

 

Tečaji Ortopedske medicine CYRIAX (OMCyriax)

v organizaciji Celjske regionalne enote ZFS (CERE ZFS)

v letu 2022

 

Modul 1 /  7.1.- 11.1.2022 ( spletna prijava)  Zreče

Modul 2 / 18.3.-22.3.2022  / Zreče

Modul 3 / 22.4.- 26.4.2022 / Zreče

Modul 5 z izpitom / 6.5.-10.5.2022 / Zreče

Modul 4 / 10.6.-14.6.2022 / Zreče

Modul 2 / 9.9.- 13.9.2022 ( spletna prijava) / Zreče

Modul 3 / 16.9.-20.9.2022 / Zreče

Modul 4 / 21.10.- 25.10.2022 / Zreče

Modul 5 z izpitom/ 9.12.-13.12.2022 / Zreče

 

Vstopni pogoj za tečaj  OMCyriax  Modul 1

Skladno s sklepom RSK za fizioterapijo z dne 19.11.2013 so izpopolnjevanja, ki so umeščena v kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave namenjena  fizioterapevtom po zaključenem dodiplomskem izobraževanju. Tečajev OMCyriax se z enakimi pogoji lahko udeležijo tudi zdravniki. Vstopni pogoj se preverja ob prijavi.

Vstopni pogoj za tečaje  OMCyriax od Modula 2 do 5

Za vse module od 2 do 5 z izpitom velja, da se na razpisan tečaj lahko prijavijo kandidati, ki so predhodni modul opravili vsaj 5 oz. 6 mesecev pred tem. Vmesni čas  do naslednjega modula  je namenjen individualnemu študiju, urjenju veščin in utrjevanju znanja. Moduli se vedno opravljajo po vrstnem redu, vseh pet tečajev pa udeleženci opravijo predvidoma v 2 letih in pol. Vstopni pogoj se preverja ob prijavi.

Predvideni  termini  tečajev v letu  2023

Modul 1 / 13.-17.1.2023, Modul 4 / 24.-28.2.2023, Modul 3 / 17.-21.3.2023; Modul 2 / 2.-6.6.2023

Modul 4 / 15.-19.9.2023; Modul 5 z izpitom/ 17.-21.11.2023

Tečaje vodi: Jožica Zupančič, dipl. fiziot., Cyriax terapevt, mednarodna učiteljica Cyriax metode pri ETGOM (European teaching group of Orthopeadic medicine)