Prijava

UKC Ljubljana ponuja mesto mlademu raziskovalcu

Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana ponuja mesto mlademu raziskovalcu

V skladu s pravili o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je mladi raziskovalec lahko oseba, ki je zaključila študijski program druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini najkasneje pred štirimi leti, pri čemer se upošteva letnica zagovora.

Najprimernejši kandidati za mladega raziskovalca bi bili doktorji medicine, magistri fizioterapije ali psihologi.

Več informacij najdete tukaj.

Kontakt za dodatna vprašanja: Doc. dr. Gregor Omejec

e-mail: [email protected]; [email protected]

mobitel: 031 226 546

Vabljeni k prijavi!