Prijava

Vabilo 2. sejo predsednikov regionalnih enot 6.12.2023

 

Ljubljana, 24.11.2023

 

VABILO

 

Skladno z 29.členom statuta ZFS in 44.členom Pravilnika o delu regionalnih enot ZFS Vas kot koordinatorica dejavnosti regionalnih enot vabim na:

  1. sejo predsednikov regionalnih enot, ki bo v sredo, 6.12.2023  ob 17.uri, po videokonferenci.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Pregled zadnjega zapisnika
  2. Pregled dogajanja skozi leto 2023
  3. Poziv za oddajo letnih poročil
  4. Razno

 

Seja je obvezna. V primeru, da se seje kot predsednik/ca regionalne enote ne morete udeležiti poskrbite, da se seje udeleži vaš namestnik/ca, o čemer nas obvestite. Najlepša hvala.

 

Lep pozdrav.

Sandra Fabjan

koordinatorica dejavnosti regionalnih enot ZFS

VABILO