Prijava

VSEM IZVAJALCEM ZDR. STORITEV: eNaročanje – nadgradnja

Spoštovani,

danes 6.4.2022 smo prejeli dopis NIJZ vezano na eNaročanje.