Prijava

Razpis za volitve predsednika SMT

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za manualno terapijo pri ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (april 2022-2026) za predsednika  Sekcije za manualno terapijo pri ZFS (SMT):

  • predsednik

Razpisni pogoji za kandidate:

  • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SMT;

Kandidat/ka za predsednika naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
  3.  program dela za predsednika

Priporočila za izbor: vizija delovanja SMT ZFS

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SMT do vključno 14.3.2022, na e-naslov [email protected] z naslovom zadeve: »Volitve predsednika SMT«.

Volilna komisija SFG (v sestavi: Majda Klakočer, Valerija Pretnar Ramovš, Alenka Jerič Jaklič) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjuje pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov SMT, ki bo 14.4.2022 ob 17.uri.

Člani SMT, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, se prijavijo tukaj.

Volitve so regularne, če bo predsednik izbran skladno z razpisom in bo na zboru prisotnih vsaj 10 članov sekcije.

Barbara Pantar, viš.fiziot., man.ter.