Prijava

Aktualni razpisi

Objavljen je razpis za mlade raziskovalce na UP v letu 2024. UP je objavila razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali za poklic raziskovalca in opravljali...

RAZPIS VOLITEV ORGANOV ZFS Na podlagi 57. in 58. člena Statuta in Pravilnika o volitvah in imenovanjih Združenje fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS) razpisuje redne volitve organov ZFS. Izvršilni odbor...

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za manualno terapijo pri ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (april 2022-2026) za predsednika  Sekcije za manualno terapijo pri...

Skladno s Statutom, Pravilnikom o delu komisij in delovnih skupin ter Pravilnikom o volitvah in imenovanjih, Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS), razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2022 – januar...

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS), Obalna regionalna enota razpisuje volilni zbor članov Obalne regionalne enote (ORE) ...