Prijava

Prosto delovno mesto: blagajnik (m/ž)

ZFS

ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE

objavlja prosto delovno mesto

 

Blagajnik (m/ž)

 

Kandidat/ka bo opravljal/a naslednja dela:

  • opravlja celotno delo, povezano z blagajniškim poslovanjem; pravočasno sestavlja zaključni račun; vodi evidence o plačani članarini; poroča izvršilnemu odboru in skupščini o finančnem stanju ZFS ter realizaciji sprejetega finančnega načrta; skupaj s predsednikom ZFS podpisuje listine finančne narave; daje organom podatke o blagajniškem poslovanju

Pogoji:

– štiriletna srednja šola

– dobro obvladovanje dela z računalnikom

 

Z izbranim kandidatom/ko se sklene podjemna pogodba. Mesečno izplačilo znaša 180€. Nastop dela je takoj.

Od kandidatov pričakujemo: pozitiven odnos do dela, natančnost, dobre komunikacijske sposobnosti

 

Prijave pošljite do vključno 25.7.2021 na naslov [email protected] s pripisom »prijava na razpis – blagajnik«

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.