Prijava

Arhiv razpisov

RAZPIS VOLITEV ORGANOV ZFS Na podlagi 57. in 58. člena Statuta in Pravilnika o volitvah in imenovanjih Združenje fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS) razpisuje redne volitve organov ZFS. Izvršilni odbor...

Razpis volitev predsednika in članov odbora pomurske regionalne enote ZFS Murska Sobota,  25.11.2022 V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu regionalnih enot ZFS, Združenje...

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij...

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij...

V psihiatrični bolnici Vojnik vzpostavljajo geriatrični oddelek in imajo v ta namen objavljen razpis za delovno mesto fizioterapevta. Razpis je veljaven 15 dni.  V primeru nezasedenosti del. mesta, bo razpis ponovljen....

ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE objavlja prosto delovno mesto   Blagajnik (m/ž)   Kandidat/ka bo opravljal/a naslednja dela: opravlja celotno delo, povezano z blagajniškim poslovanjem; pravočasno sestavlja zaključni račun; vodi evidence o...

V skladu z 47. členom Statuta ZFS in 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS Sekcija za fizioterapijo živali pri ZFS  (v nadaljevanju SFŽI) razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (2021-2025)...

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za fizioterapevte v geriatriji pri ZFS na zahtevo IO razpisuje izredne volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2021-2025) za predsednika in...

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS na zahtevo IO razpisuje izredne volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2021-2025) za predsednika...

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS), Gorenjska regionalna enota razpisuje volilni zbor članov Gorenjske regionalne enote (GORE) ...