Prijava

Razpis za volitve predsednika in člane odbora gorenjske regionalne enote

ZFS

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS), Gorenjska regionalna enota razpisuje

volilni zbor članov Gorenjske regionalne enote (GORE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje ( februar 2021 – februar 2025)

  • za predsednika Gorenjske regionalne enote ZFS in
  • 4 člane odbora:     
  • člana za področje bolnišnične dejavnosti
  • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti
  • člana odbora za področje DSO
  • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti

 

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član GORE ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član GORE ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela za predsednika ali člana odbora

Priporočila za izbor: vizija delovanja Gorenjske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji GORE  do vključno 16.1.2021, na e-naslov [email protected] , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in odbora GORE«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov GORE ZFS, ki bo 16.2.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani GORE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: gore@physio.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva GORE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru članov GORE.

Volitve so regularne, če bodo poleg predsednika izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

 

Andreja Kancilija Staničić, dipl.fiziot,

predsednica Gorenjske regionalne enote

 

VABILO