Prijava

Razpis za izredne volitve predsednika in člane odbora SRKF

ZFS

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS na zahtevo IO razpisuje izredne volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2021-2025) za predsednika in člane odbora Sekcije za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS (SRKF):

  • predsednik,
  • 2 člana odbora.

 

Razpisni pogoji za kandidate:

  • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SRKF; in
  • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SRKF.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
  3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SRKF ZFS

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SRKF, do vključno 30.1.2021, na e-naslov [email protected] z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora SRKF«.

Volilna komisija SRKF bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na izrednem volilnem zboru članov SRKF, ki bo 4.2.2021 ob 17:00 uri v obliki webinar ZOOM konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SRKF, se vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oz. najkasneje do vključno 30. 1. 2021, prijavite na e-naslov: [email protected] . Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva SRKF bodo člani najkasneje na dan dogodka od ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov z volitvami SRKF.

 

Predsednica Sekcije za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS:

Marija Hostnik, viš,fiziot.