Prijava

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (Pravilnik), odbor Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS (SFNZ)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2022 – 2026)

  • za predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Razpisni pogoji za kandidate:

    • član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let, član SFNZ.

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!