Prijava

Razpis za izredne volitve predsednika in člane odbora SFŽI

ZFS

V skladu z 47. členom Statuta ZFS in 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS Sekcija za fizioterapijo živali pri ZFS  (v nadaljevanju SFŽI) razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (2021-2025) za člane odbora Sekcije za fizioterapijo živali pri ZFS:

-predsednik sekcije,

-2 člana odbora.

Za predsednika sekcije lahko kandidira vsak posameznik, ki je dejaven član ZFS najmanj 10 let in dela na ožjem strokovnem ali interesnem področju sekcije najmanj 10 let.

Za člana odbora sekcije  lahko kandidira vsak posameznik, ki je dejaven član ZFS najmanj 5 let in dela na ožjem strokovnem ali interesnem področju sekcije najmanj 5 let.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo na obrazcu,
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
  3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFŽI do vključno 04. 02. 2021 do 08:00 ure na e naslov [email protected] z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije za fizioterapijo živali pri ZFS«.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora sekcije. V omenjenem primeru se bodo najprej izvedle volitve predsednika ter nato volitve članov odbora sekcije, pri katerih bo sodeloval tudi tisti kandidat za člana odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidaTe zbor potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo potekale na zboru SFŽI 04. 02. 2021 ob 17. uri Zaradi trenutnih razmer bo zbor potekal preko videokonference.

Navodila in povezava do videokonference bodo objavljena 14 dni pred zborom sekcije skupaj z volilnim razglasom.