Prijava

Razpis za izredne volitve predsednika in člane odbora SFG

ZFS

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za fizioterapevte v geriatriji pri ZFS na zahtevo IO razpisuje izredne volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2021-2025) za predsednika in člane odbora Sekcije za fizioterapevte v geriatriji pri ZFS (SFG):

  • predsednik,
  • 2 člana odbora.

 

Razpisni pogoji za kandidate:

  • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFG; in
  • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFG.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
  3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFG ZFS

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFG, do vključno 24.1.2021, na e-naslov [email protected] z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora SFG«.

Volilna komisija SFG (v sestavi: Adrijana Bukovec, Vesna Hojan, Nives Tovornik) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na izrednem volilnem zboru članov SFG, ki bo 28.1.2021 ob 16:00 uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani SFG, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: [email protected]  Člani SFG bodo najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru.

Volitve so regularne, če bodo predsednik in člana odbora izbrani skladno z razpisom in bo na zboru prisotnih vsaj 10 članov sekcije.

Danielle Jagodic, dipl. fiziot.