Prijava

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (Pravilnik), odbor Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS (SFNZ)

Razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2023 – 2027)

  • za predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč in
  • 2 člana odbora

RAZPISNI POGOJI ZA KANDIDATE

Vabljeni k prijavi!