Prijava

Razpis za volitve predsednika in članov odbora sekcije študentov

ZFS
V skladu z 47. členom Statuta ZFS in 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS bo 23. 2. 2021 ob 16. uri potekal volilni zbor Sekcije študentov ZFS (V nadaljevanju SŠ). Zaradi trenutnih razmer bo zbor potekal preko videokonference.
Za naslednje mandatno obdobje se bo volilo:
-predsednika sekcije in
-dva člana odbora.
Kandidira lahko vsak študent fizioterapije prve, druge ali tretje bolonjske stopnje z veljavnim statusom študenta. Upoštevane bodo kandidature, ki bodo na sedež ZFS prispele po pošti do vključno 9. 1. 2021.
kandidaturi je potrebno navesti ime in priimek, datum rojstva, kontaktne podatke (email naslov in telefonsko številko), potrdilo o statusu študenta in kratek načrt program dela. V skladu z 20. členom Pravilnika vodi postopek imenovana volilna komisija, ki jo je določil odbor SŠ. Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora sekcije. V omenjenem primeru se bodo najprej izvedle volitve predsednika ter nato volitve članov odbora sekcije, pri katerih bo sodeloval tudi tisti kandidat za člana odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.
Navodila in povezava do videokonference bodo objavljena 14 dni pred zborom sekcije skupaj z volilnim razglasom.
Alen Pavlec, dipl. fiziot.
predsednik Sekcije študentov