Prijava

Razpis za volitve predsednika in članov odbora SFKZ

ZFS

Skladno z 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (december 2020-2024) za člane odbora Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS (SFKZ):

  • Predsednik,
  • 2 člana odbora.

 

Razpisni pogoji za kandidate:

  • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFKZ; in
  • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFKZ.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
  3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFKZ ZFS

 

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFKZ, do vključno 1.11.2020, na e-naslov  [email protected] z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS«.

Volilna komisija SFKZ (Tine Kovačič, Eva Uršej in Darija Šćepanović) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem zboru članov SFKZ, ki bo 1.12.2020 ob 17:00 uri v obliki webinar Skype konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SFKZ, se vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oz. najkasneje do petka, 27. 11. 2020, prijavite na e-naslov: [email protected]. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva SFKZ bodo člani najkasneje na dan dogodka od ZFS prejeli Skype povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov z volitvami SFKZ.

 

Predsednica Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS:

Andrea Backović Juričan, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org., viš. pred.

 

Priloga: