Prijava

Razpis za volitve predsednika obalne regionalne enote ZFS

ZFS

Obalna regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2023.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

  • član ZFS najmanj 10 let,
  • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidati naj predložijo:

  • vlogo z obrazložitvijo,
  • program dela obalne regionalne enote ZFS za mandatno obdobje.

Vlogo z obrazložitvijo in program dela ORE za naslednja štiri leta pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected] s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE«.

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do vključno 4. 2. 2020.

 

Predsednica Obalne regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Aleša Kloosterwaard, dipl. fiziot.