Prijava

Razpis za volitve predsednika sekcije za fizioterapijo v športu ZFS

ZFS

Sekcija za fizioterapevte v športu Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 18. in 21. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

 

Pogoji za prijavo za mesto predsednika/predsednice:

  • Član/ica ZFS najmanj 10 let.
  • Redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidati naj k vlogi predložijo:

  • Življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
  • Program dela oziroma vizijo delovanja SFŠ za mandatno obdobje.

 

Vlogo z obrazložitvijo, življenjepis ter program dela strokovne sekcije za naslednja štiri leta pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected] s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŠPORTU«.

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do vključno 5. 12. 2019.

Volitve bodo potekale v ponedeljek, 6. 1. 2020, ob 18.00 v prostorih Združenja fizioterapevtov Slovenije.

 

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije

Viš. pred. dr. Tine Kovačič