Prijava

Razpis za volitve predsednika sekcije za fizioterapijo živali

ZFS

Sekcija za fizioterapijo živali Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 18. in 21. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Pogoji za prijavo za mesto predsednika:

  • član ZFS najmanj 10 let,
  • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Kandidati naj k vlogi predložijo:
  • življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
Vlogo z obrazložitvijo in življenjepis pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected] s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŽIVALI«.

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do 3. 3. 2020.

Volitve bodo potekale v četrtek, 5. 3. 2020.

 

Predsednica Sekcije za fizioterapijo živali ZFS
Uršula Sovinc Bešo
dipl. fizioterapevtka in licencirana limfedem terapevtka po dr. Vodder tehniki