Prijava

Fizioterapija 2021, letnik 29, številka 1 (junij)

KAZALO

UVODNIK

izr.prof.dr. Darja Rugelj

 

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

M. Močilar, D. Rugelj
Sočasna veljavnost sistema točkovanja napak pri ravnotežju z gibanjem središča pritiska
The concurrent validity between Balance error scoring system and postural sway

S. Sobočan, M. Petrič, M. Jakovljević
Povezanost demografskih in antropometričnih lastnosti z obsegom pasivne sklepne gibljivosti ramenskega sklepa pri stanovalcih doma starejših občanov
Correlation of demographic and anthropometric characteristics with the extent of passive joint mobility of the shoulder joint in retirement home residents

A. Zupanc
Veljavnost in občutljivost Bergove lestvice za oceno ravnotežja pri pacientih s polinevropatijo
Validity and responsiveness of Berg balance scale in patients with polyneuropathy

 

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

J. Kac, S. Hlebš
Merske lastnosti provokacijskih manualnih testov pri utesnitvenem sindromu v ramenskem sklepu – priporočen algoritem za klinično uporabo
Measurement properties of provocative manual tests in shoulder impingement syndrome – recommended algorithm for clinical use

N. Čelofiga, U. Puh
Merske lastnosti testa devetih zatičev pri pacientih z multiplo sklerozo in pacientih po možganski kapi
Measurement properties of the nine hole peg test in patients with multiple sclerosis and patients after stroke

M. Groznik, A. Kacin
Učinki elastičnih lepilnih trakov na zapoznelo mišično bolečino
Effects of elastic taping on delayed onset muscle soreness

P. Palma, K. Vidic, R. Vauhnik
Vpliv raztezanja na zapoznelo mišično bolečino
The effect of stretching on delayed onset muscle soreness

 

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

A. Omerzel, A. Smrkolj
Izzivi pri ocenjevanju varovancev v domu starejših občanov
Challenges in the assessment of nursing home residents
Prenos celotne revije