Prijava

2021

KAZALO UVODNIK izr.prof.dr. Darja Rugelj   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE A. Zupanc, B. Hafner, M. SvoljšakPremičnost in pljučna funkcija pacientov na rehabilitaciji po COVID-19 s težjim potekomMobility and respiratory...

KAZALO UVODNIK izr.prof.dr. Darja Rugelj   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE M. Močilar, D. RugeljSočasna veljavnost sistema točkovanja napak pri ravnotežju z gibanjem središča pritiskaThe concurrent validity between Balance error...