Prijava

Fizioterapija 2021, letnik 29, številka 2 (december)

KAZALO

UVODNIK

izr.prof.dr. Darja Rugelj

 

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

A. Zupanc, B. Hafner, M. Svoljšak
Premičnost in pljučna funkcija pacientov na rehabilitaciji po COVID-19 s težjim potekom
Mobility and respiratory function in patients at rehabilitation following severe COVID-19

K. Florjančič, R. Vauhnik
Povezanost testov za zgornji ud in antropometričnih podatkov pri študentih fizioterapije
Correlation between upper extremity tests and anthropometric data in physiotherapy students

N. Vene, D. Rugelj
Sočasna veljavnost časovno merjenega testa vstani in pojdi in L-testa pri starejših odraslih
Concurrent validity of Timed up and go test and L-test for elderly

 

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

V. Podlogar, U. Puh
Merske lastnosti L-testa – modificirane različice časovno merjenega testa vstani in pojdi
Measurement properties of the L Test – a modified version of the timed up and go test

T. Zaverla, M. Jakovljević, D. Weber
Učinki hlajenja na zdravljenje zvina gležnja
The effects of cooling on ankle sprain treatment

M. Amon, T. Rokavec
Vpliv telesne dejavnosti na telesno sestavo
Effects of physical activity on body composition

J. Jesih, R. Vauhnik
Uporaba telefizioterapije pri fizioterapevtski obravnavi kolenskega in kolčnega sklepa
Use of telephysiotherapy in physiotherapy treatement of knee and hip joint

J. Hočevar, A. Kacin
Vpliv ekscentrične vadbe na strukturne spremembe človeške skeletne mišice
Effect of eccentric exercise of structural changes in human skeleta muscl
Prenos celotne revije