Prijava

Fizioterapija 2022, letnik 30, številka 1 (junij)

KAZALO

UVODNIK

izr. prof. dr. Darja Rugelj

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

M. Kalan, D. Rugelj
Primerjava učinkov dveh različnih vadbenih protokolov na
ravnotežje in hitrost hoje pri starejših odraslih
Comparison the effects of two different exercise protocols on balance and walking speed in older adults

A. Faganelj, U. Puh
Razlike srčnega utripa in povezanost z občutenim naporom med testi hoje, vstajanjem s stola in korakanjem na mestu pri ljudeh po možganski kapi
Differences in heart rate response during walking tests, five times sit to stand test and two-minute step test in people after stroke

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

M. Vene, M. Ipavec, A. Kacin
Vpliv ishemije skeletne mišice na aktivacijo skeletnih mišic med vadbo proti uporu
The effects of ischemia on activation of skeletal muscles during resistance exercise

M. Močilar, T. Zaverla, L. Medved, U. Zupančič, U. Puh
Šest-minutni test hoje: zanesljivost in občutljivost za ugotavljanje sprememb 
6-minute walk test: reliability and sensitivity for measuring change

V. Slak, D. Rugelj
Merske lastnosti 30-sekundnega testa vstajanja s stola 
Measurement properties of 30-second sit-to-stand tes

PRIPOROČILA / RECOMMENDATIONS

U. Puh, M. Kržišnik, T. Freitag, M. Rudolf, T. Štrumbelj, N. Goljar
Priporočila za fizioterapijo po možganski kapi
Recommendations for physiotherapy after stroke
Prenos celotne revije