Prijava

2022

KAZALO IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE prof. dr. Nejc ŠarabonTelesne asimetrije v povezavi s športnimi poškodbami: odetiologije do ukrepanja. Brona FullenFizioterapija 2022, letnik 30, supl. 1 5Pain Science Education for...

KAZALO IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE A. ZupancPovezanost med zmogljivostjo mišic spodnjih udov, premičnostjo in funkcijsko samostojnostjo pri pacientih po COVID-19 s težjim potekomCorrelations between muscle strength of lower limbs,...

KAZALO UVODNIK izr. prof. dr. Darja Rugelj IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE M. Kalan, D. RugeljPrimerjava učinkov dveh različnih vadbenih protokolov naravnotežje in hitrost hoje pri starejših odraslihComparison the effects...