Prijava

30 decembra, 2022

KAZALO IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE A. ZupancPovezanost med zmogljivostjo mišic spodnjih udov, premičnostjo in funkcijsko samostojnostjo pri pacientih po COVID-19 s težjim potekomCorrelations between muscle strength of lower limbs,...