Prijava

Fizioterapija 2022, letnik 30, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

A. Zupanc
Povezanost med zmogljivostjo mišic spodnjih udov, premičnostjo in funkcijsko samostojnostjo pri pacientih po COVID-19 s težjim potekom
Correlations between muscle strength of lower limbs, mobility and functional independence in patients after severe COVID-19

J. Grum, N. Potočnik
Vpliv lokalne vibracije zapestja na prekrvljenost kože, kožno oksigenacijo in lokalno hitrost prevajanja živčnega impulza pri mladih zdravih ljudeh
Local vibration of the wrist affects arm skin blood flow, skin oxygenation and local nerve conductance in young healthy people

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

P. Kotnik, U. Puh
Veljavnost in zanesljivost Fugel-Mayerjevega ocenjevanja za zgornji ud po možganski kapi
Validity and reliability of Fugl-Meyer assessment of upper extremity after stroke

D. Okorn, U. Puh
Merske lastnosti Vprašalnika o težavah s kolenskim sklepom pri pacientih pred popolno artroplastiko kolena in po njej – sistematični pregled literature
Measurement properties of the Knee injury and osteoarthritis outcome score in patients before and after total knee arthroplasty – systematic literature review

T. Brezovar
Senzorimotorične okvare pri kronični ali funkcionalni nestabilnosti gležnja – sistematični pregled literature
Sensorimotor impairments in chronic and functional ankle instability – systematic literature review
Prenos celotne revije