Prijava

Zbornik – 2022

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

prof. dr. Nejc Šarabon
Telesne asimetrije v povezavi s športnimi poškodbami: od
etiologije do ukrepanja.

Brona Fullen
Fizioterapija 2022, letnik 30, supl. 1 5
Pain Science Education for Physiotherapists: The UPPScAle
Project

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot., izr. prof. dr. Rok Blagus, univ. dipl. ekon., dr. Boris Rijavec, dr. med., spec. Ortoped, Anida Muratagić, dr. med., Mensur Salihović
Učinki blokade živcev v adduktornem kanalu na bolečino,
mišično zmogljivost in funkcioniranje ljudi z artrozo kolena.

Nataša Šipka, dipl. fiziot
Fizioterapija 2022, letnik 30, supl. 1 11
Učinkovitost peloidov pri obravnavi kronične bolečine v
ledveni hrbtenici

Danielle Jagodic, dipl. fiziot., mag. prom. zdrav., red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.,
doc. dr. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
Znanje, stališča in prakse fizioterapevtov o promociji zdravja

Nataša Šipka, dipl. fiziot.
Učinkovitost peloidov pri obravnavi kronične bolečine v
ledveni hrbtenici

Marinka Cimerman, mag. fiziot., izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
Metrične lastnosti slovenskega prevoda presejalnega
vprašalnika Keele STarT Back Tool za oceno tveganja za
pojav kronične bolečine v spodnjem delu hrbta

Nataša Mlakar, mag. fiziot., Dušan Enova, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., viš. fiziot., izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
Vpliv kombinirane dihalno-mišične tehnike sproščanja na
spremenljivost srčne frekvence pri osebah po akutnem
miokardnem infarktu

asist. dr. Matej Ipavec, dipl. fiziot., mag. kin., Žiga Kukec, mag. fiziot.,
izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
Vpliv poaktivacijske potenciacije in utrujanja na kontraktilne
lastnosti fleksorjev ter ekstenzorjev kolena
Prenos celotne revije