Prijava

Funkcije čutil in bolečina

Somatosenzorični sistem

  • ocenjevanje zaznavnega praga za dotik z monofilamenti na spodnjih udih

Bolečina 
Samoocenjevalna orodja