Prijava

Razpis za predsednika in člane odbora sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS

 

 

18.1.2023

Skladno s 47.členom Statuta ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih  sekcij ZFS (Pravilnik), zbor članov Sekcije fizioterapevtov  zasebnikov  ZFS (SFZ  ZFS)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje  ( marec 2023 – 2027) za:

    • predsednika
    • 2 člana odbora

Razpisni pogoji za kandidate

Vabljeni k prijavi!