Prijava

Sekcija za fizioterapijo zasebnikov

Zbor in volilni zbor članov SFZ ZFS  bo potekal 20.3.2023 ob 19.30 po ZOOM povezavi.

...

    18.1.2023 Skladno s 47.členom Statuta ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih  sekcij ZFS (Pravilnik), zbor članov Sekcije fizioterapevtov  zasebnikov  ZFS (SFZ  ZFS) razpisuje volitve...