Prijava

Goriška regionalna enota ZFS

Kontakti podatki

[email protected]

Člani odbora

Predsednica regije
Jerneja Vodopivec
Osnovna zdravstvena dejavnost
Nataša Pregelj Škvarč, dipl.fiziot.
DSO
Jerneja Vodopivec, dipl. fiziot.
Specialni rehabilitacijski zavodi
Mojca Bolčina, dipl.fiziot.
Zasebna fizioterapevtska dejavnost
Sara Ušaj, dipl.fiziot.

Število članov

90

Obvestila

Razpis volitev predsednika in članov odbora goriške regionalne enote

  25.01.2023 V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu regionalnih enot ZFS, predsednica  Goriške...

Predstavitev regije

 • pripravlja in uresničuje letni načrt dela regionalne enote
 • ugotavlja in analizira potrebe po strokovnih izpopolnjevanjih na regijskem ali širšem področju
 • organizira in izvaja strokovna izpopolnjevanja
 • preučuje strokovna vprašanja fizioterapevtske dejavnosti na regionalnem področju;
 • daje mnenja organom ZFS o pomembnih strokovnih vprašanjih;
 • sprejema, obravnava, in odgovarja na pobude ter na izkazane interese članov;
 • skrbi za redno obveščaje članov in spodbuja medsebojno obveščanje ter izmenjavo informacij med člani;
 • obravnava širša strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke,
 • spodbuja timsko sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci
 • spodbuja člane k objavljanju znanstvenih in strokovnih člankov;
 • spodbuja pripravo poljudno informativnih gradiv,
 • spodbuja strokovnost dela svojih članov,
 • predlaga člane v organe in delovna telesa ZFS,
 • predlaga člane za izvajaje strokovnega nadzora s svetovanjem,
 • predlaga člane za recenzente strokovne revije Fizioterapije ob upoštevanju kriterijev, ki jih sprejme izvršilni odbor ZFS;
 • predlaga člane v državne institucije (npr. Ministrstvo za zdravje, RSK za fizioterapijo, Zavod za zdravstveno zavarovaje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje), kjer sodeluje ZFS
 • o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča skupščini ZFS, ki mu mora predložiti svoj načrt dela.
 • Letni delovni načrt (Program dela regije) za leto 2021 :
  Še naprej bomo sledili programu društva in izvrševali naloge in sklepe izvršilnega odbora Združenja fizioterapevtov Slovenije in obveščali naše člane o aktualnih novicah in nalogah, skrbeli za kvalitetno organizacijo strokovnih izobraževanj, srečanj in za kvaliteten razvoj stroke in enotno metodologijo in strokovnost postopkov.
 • Plan strokovnega izpopolnjevanja za leto 2021:
  1. oktober 2021 – Strokovno srečanje fizioterapevtov in zbor članov goriške regionalne enote
  2. november 2021 – delavnica Klinično razmišljanje po Maitland konceptu, predavatelj Barbara Panter ali
 • delavnica Manualna terapija Miofascialnih prožilnih točk, predavatelj Branka Slakan.

Področja delovanja

Druge informacije

2017 Pravilnik o delu regionalnih enot ZFS

Lemut Barbara junij 2004 – junij 2008

Bolčina Mojca jun. 2008 – jun. 2018

Naslednji občni zbor: 15.10.2021

Zadnji občni zbor 14.10.2020

Prihajajoči dogodki

Ni rezultatov!

Arhiv dogodkov

Ni rezultatov!