Prijava

Navodila za pisanje člankov

Izčrpna navodila za pisanje člankov (.pdf)

Etične smernice objavljanja v reviji Fizioterapija: Fizioterapija 2018; 26 (2): 60-2.

Avtorji oddajo članke po e-pošti na naslov: [email protected]

Časovnica objav: članki, ki bodo oddani od 1. oktobra do vključno 31. marca tekočega leta, so predvideni za objavo v prvi (junijski) številki revije, članki oddani od 1. aprila do vključno 30. septembra pa v drugi (decembrski) številki. Avtorje prosimo, da upoštevajo te roke pri načrtovanju oddaje svojih prispevkov na revijo. Uredništvo si pridržuje pravico do spremembe terminskega plana objav iz vsebinskih ali procesnih razlogov.