Prijava

Trenutna številka

Ikona-za-Arhiv-revij

Fizioterapija 2023, letnik 31, številka 2 (december)

KAZALO IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE J. Košir, L. LeonardisZmogljivost prijema roke in finega prijema ter izvedbena utrudljivost pri bolnikih...