Prijava

Uredništvo in založništvo

Glavni in odgovorni urednik:

izr. prof. dr, Alan Kacin, dip.fiziot.

Uredniški odbor: 

izr. prof. dr. Darja Rugelj, dipl. fiziot.
viš. pred. mag. Sonja Hlebš, viš. fiziot., univ. dipl. org.
doc. dr. Miroljub Jakovljević, viš. fiziot., univ. dipl. org.
doc. dr. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
doc. dr. Tine Kovačič, dipl. fiziot.
izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
asist. dr. Polona Palma, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.

Izdajatelj in založnik: 

Združenje fizioterapevtov Slovenije,  Linhartova 51, 1000 Ljubljana

E-naslov: [email protected]

ISSN: 1318-2102
e-ISSN: 2536-2682
Lektorica: Vesna Vrabič