Prijava

Častno razsodišče

Kontakti podatki

[email protected]

Člani častnega razsodišča

Predsednik
Darijan Zorko, dipl. fiziot.
1. mandat: 2024 – 2028
Člani odbora
Tatjana Šoštarič, dipl. fiziot.
1. mandat: 2024 – 2028
-
Maša Lipovec, dipl. fiziot.
1. mandat: 2024 – 2028

Poslanstvo častnega razsodišča

Je samostojen in neodvisen organ ZFS. Na zahtevo predsednika ZFS, na predlog posameznega člana, na zahtevo pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje, ali drugih obravnava kršitve Kodeksa etike fizioterapevtov ter druge nepravilnosti pri opravljanju fizioterapevtske dejavnosti in o njih razsoja.

Naloge častnega razsodišča

Obravnava pritožbe na delo fizioterapevtov in za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov glede etičnih in strokovnih vprašanj.

Cilji častnega razsodišča

Obravnavati pritožbe in skladno z ugotovitvijo izrekati ukrepe.

Pomembni pravilniki

Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča