Prijava

Komisija za zasebno dejavnost in izdajo mnenj

Člani komisije

Članici komisije
Nada Naglič, dipl. fiziot.
Andreja Andrašič, dipl. fiziot.

POSTOPEK PRIDOBITVE MNENJA

Člani Združenja fizioterapevtov Slovenije lahko preko Komisije za zasebno dejavnost ZFS s podpisom predsednika ZFS, prejmejo dokument, ki, seveda po predhodnem preverjanju, zagotavlja kandidatovo nekaznovanost pred organi ZFS. Dokument tudi opisuje skladnost kandidatove vloge s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Za pridobitev dokumenta mora kandidat posredovati na naslov [email protected] naslednjo dokumentacijo:

– vlogo, v kateri opiše, za kakšen namen potrebuje dokument, kje in na katerem strokovnem področju namerava izvajati zasebno dejavnost

– uradni življenjepis / CV

– kopija osebnega dokumenta

– diplomo zaključenega študija

– strokovni izpit

– vpis v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti 

– pomembnejša strokovna izpopolnjevanja ( 2.,3.,4. in 5. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev )

– dokazila o izpopolnjevanju iz obveznih vsebin ( 2. n 5. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev )

Obravnavali bomo samo vloge, ki bodo vsebovale popolno dokumentacijo.

Zakoni in podzakonski predpisi so objavljeni na spletni strani Združenja. Vljudno prosimo, da si jih preberete, saj je njihovo poznavanje potrebno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Poslanstvo komisije

Komisija izda mnenje zasebnemu zdravstvenemu delavcu za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev in izvajalcem v postopku podelitve koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapevtske dejavnosti.

Naloge komisije

  • pregleduje prispele vloge
  • izdaja strokovna mnenja
  • izdaja potrdila, da kandidat ni v postopku pred organi ZFS

Cilji komisije

Skrben pregled nad prispelimi vlogami in skladno s tem kandidatom izdaja pozitivna oz. negativna mnenja.

Pomembni pravilniki

Zgodovina komisije

Majda Klakočer, predsednica (2017 – 2021)
Slavica Bajuk, predsednica (…. – 2017)

Tili Marinič, članica
Ivleja Risteski, članica