Prijava

Komisija za podelitev diplom in priznanj

Kontakti podatki

[email protected]

Člani komisije

Predsednik
Tine Kovačič, dipl. fiziot.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025
Člani
Andrea Backović Juričan, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025
-
Darja Pungartnik, dipl. fiziot.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025
-
Neža Šparovec, dipl. fiziot.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025

Poslanstvo komisije

ZFS podeljuje priznanja fizioterapevtom za posebne dosežke na področju razvoja in strokovnosti fizioterapije ter za posebna prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa dela ZFS.

Naloge komisije

  • priprava razpisa za javno objavo 3 mesece pred podelitvijo priznanj,
  • obravnava prejetih predlogov za priznanja,
  • priprava predlogov in posredovanje predlogov za priznanja v obravnavo in sprejem izvršilnemu odboru ZFS,
  • vodenje evidence o podeljenih priznanjih,
  • opravljanje drugih nalog povezanih s priznanji.

Cilji komisije

Da se podeli priznanje posamezniku ali skupini za izjemni prispevek k prepoznavnosti in ugledu stroke. Priznanja so:

  • priznanje za življenjsko delo na področju fizioterapije
  • priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju fizioterapije
  • priznanje za študentske dosežke

Pomembni pravilniki

Pravilnik o priznanjih

Zgodovina komisije

Dosedanji predsednik/člani

Renata Štraser, predsednica
Vanda Zajc, članica
Ksenija Narberger, članica
Irena Dolinšek, članica
Alenka Primožič, članica
Sonja Hlebš, članica