Prijava

Komisija stalnega poklicnega razvoja

Kontakti podatki

[email protected]

Člani komisije

Predsednica
doc. dr. Eva Uršej, prof.šp.vzg., dipl.fiziot.
1. mandat: marec 2021-marec 2025
Člani odbora
doc. mag. sc. David Ravnik, Ph.D. & Dr. Republika Češka, dipl. fiziot., Eur.Erg., 1.mandat: januar 2021-januar 2025
Mojca Rostohar, dipl. fiziot., mag. prof. zg. uč., 1. mandat: julij 2021-julij 2025
asist. Tjaž Brezovar, mag. fiziot., dipl. inž. rad. teh., 1. mandat: julij 2021-julij 2025
Marko Rudolf, dipl. fiziot., 1. mandat: september 2023-september 2027

Poslanstvo komisije

Organizira, usklajuje in usmerja izpopolnjevanja fizioterapevtov.

Naloge komisije

Pregleduje prispele vloge organizatorjev izpopolnjevanj in jih ovrednoti z OESPR, sodeluje pri pripravi pravilnikov.

Cilji komisije

Skrbi, da so izpopolnjevanja, ki so pod okriljem ZFS, kredibilna.

Zgodovina komisije

Dosedanji predsednik/člani

doc. dr. Renata Vauhnik, predsednica
Zdenka Šefman, članica
Petra Dovč, članica
Marko Brcar, član
Blanka Koščak Tivadar, članica / začasna predsednica
Ksenija Kmetič, predsednica
Simona Novak, članica