Skoči na vsebino

Komisija stalnega poklicnega razvoja

Kontaktni podatki 

komisija.spr@physio.si

Člani komisije

Predsednica
doc. dr. Eva Uršej, prof.šp.vzg., dipl.fiziot.
1. mandat: marec 2021-marec 2025

Člani odbora
doc. dr. David Ravnik, dipl. fiziot., 1.mandat: januar 2021-januar 2025

doc. dr. Tine Kovačič, dipl. fiziot., 1.mandat: marec 2021-marec 2025

Mojca Rostohar, dipl. fiziot., mag. prof. zg. uč., 1. mandat: julij 2021-julij
2025

Tjaž Brezovar, dipl. fiziot., 1. mandat: julij 2021-julij 2025

Poslanstvo komisije

Organizira, usklajuje in usmerja izpopolnjevanja fizioterapevtov.

Naloge komisije

Pregleduje prispele vloge organizatorjev izpopolnjevanj in jih ovrednoti z OESPR, sodeluje pri pripravi pravilnikov.

Cilji komisije

Skrbi, da so izpopolnjevanja, ki so pod okriljem ZFS, kredibilna.

Pomembni pravilniki 

Zgodovina komisije

Dosedanji predsednik/člani

doc. dr. Renata Vauhnik, predsednica
Zdenka Šefman, članica
Petra Dovč, članica
Marko Brcar, član
Blanka Koščak Tivadar, članica / začasna predsednica
Ksenija Kmetič, predsednica
Simona Novak, članica