Prijava

Odbor za strokovna vprašanja

Kontakti podatki

[email protected]

Člani odbora

Predsednik
Janez Špoljar, mag. fiziot.
1. mandat: februar 2019 – februar 2023
Člani odbora
viš. pred. mag. Gabrijela Starc, viš. fiziot., univ. dipl. org.
1. mandat: februar 2019 – februar 2023
-
izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
2. mandat: februar 2021 – februar 2025
-
Monika Zadnikar, dipl. fiziot.
2. mandat: februar 2021 – februar 2025
-
Jožica Zupančič, dipl. fiziot.
2. mandat: februar 2021 – februar 2025

Poslanstvo odbora

Odbor spremlja strokovna priporočila in navodila ter je odgovoren za strokovne zadeve s področja fizioterapije.

Naloge odbora

  • pripravlja strokovne podlage in stališča za odločitve, ki jih o strokovnih zadevah sprejemata izvršilni odbor in skupščina;
  • pripravlja in presoja strokovna navodila, zavzema stališča do strokovnih vprašanj in daje strokovne smernice;
  • spremlja zdravstveno politiko z vidika normativov in pogojev zagotavljanja kakovosti fizioterapevtskih storitev;
  • predlaga kazalnike kakovosti in sodobne metode zdravljenja in rehabilitacije;

sprejema stališča in predlaga ukrepe, če prihaja do odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil;

Pomembni pravilniki

Statut

Zgodovina odbora

Dosedanji predsednik/člani