Skoči na vsebino

Odbor za strokovna vprašanja

Kontaktni podatki 

janez.spoljar@gmail.com

Člani odbora

ZFS | Janez Špoljar

Predsednik
Janez Špoljar, mag. fiziot.
1. mandat: februar 2019 – februar 2023

Člani odbora

viš. pred. mag. Gabrijela Starc, viš. fiziot., univ. dipl. org.
1. mandat: februar 2019 – februar 2023

izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
2. mandat: februar 2021 – februar 2025

Monika Zadnikar, dipl. fiziot.
2. mandat: februar 2021 – februar 2025

Jožica Zupančič, dipl. fiziot.
2. mandat: februar 2021 – februar 2025

Poslanstvo odbora

Odbor spremlja strokovna priporočila in navodila ter je odgovoren za strokovne zadeve s področja fizioterapije.

Naloge odbora

  • pripravlja strokovne podlage in stališča za odločitve, ki jih o strokovnih zadevah sprejemata izvršilni odbor in skupščina;
  • pripravlja in presoja strokovna navodila, zavzema stališča do strokovnih vprašanj in daje strokovne smernice;
  • spremlja zdravstveno politiko z vidika normativov in pogojev zagotavljanja kakovosti fizioterapevtskih storitev;
  • predlaga kazalnike kakovosti in sodobne metode zdravljenja in rehabilitacije;

sprejema stališča in predlaga ukrepe, če prihaja do odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil;

Cilji odbora

 

Pomembni pravilniki 

Statut

Zgodovina odbora

Dosedanji predsednik/člani

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.