Prijava

Sekcija fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Kontakti podatki

[email protected]

Člani odbora

Nadomestna članica z glasovalno pravico
Nataša Šipka, dipl. fiziot.
Člana odbora
Marja Madarasi, dipl.fiziot.
Polona Rozoničnik, dipl.fiziot

Število članov

70

Obvestila

Ponovni razpis volitev za 1 člana odbora Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in...

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS...

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS

Razpis volitev predsednika Sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč ZFS Skladno s 47. členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS...

Predstavitev sekcije

Namen sekcije je povezovanje fizioterapevtov naravnih zdravilišč v Sloveniji, njihova predstavitev in medsebojno sodelovanje. Zdravilišča so namreč edinstveni zdravstveni zavodi, kjer poleg naravnih zdravilnih sredstev, uporabljamo tudi vsa moderna sredstva ter znanja, s katerimi omogočamo pacientom čim boljšo vrnitev na pred poškodbeni, predoperativni oziroma pred bolezenski nivo življenja.

 • Proučuje strokovna vprašanja iz svojega področja.
 • Skrbi za obveščanje članov ter izmenjavo in prenos informacij, znanja in izkušenj med člani.
 • Združuje člane, ki jih druži ista strokovna tematika.
 • Sodeluje z ostalimi sekcijami, regijami ter odbori in komisijami v okviru ZFS.
 • Vodi register članov.
 • Opozarja na težave, ki nastajajo pri našem delu in pomoč pri odpravi le teh.
 • Organiziranje strokovnih srečanj, predavanj, seminarjev, izobraževanj, praktičnih delavnic, posvetovanj in rednih letnih srečanj članov na področju sekcije.
 • Ugotavljanje kakovosti in strokovnosti dela ter spodbujanje inovativnosti.
 • Promocija poklica fizioterapevt v zdravilišču.
 • Posodabljanje spletne strani SFNZ v sklopu ZFS.
 • Objavljanje strokovnih člankov.

Pripravljati in sprejemati enotno metodologijo postopkov.

Obravnavanje širših strokovnih in družbenih vprašanj, ki so pomembna za stroko.

Primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti.

Druge informacije

 • PubMed
 • PEDro
 • Cochrane
 • Kodeks etike fizioterapevtov (ZFS, 2017)
 • Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (DFS-SZ, 2017)
 • Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04)
 • Splošni dogovor za (tekoče) pogodbeno leto (ZZZS)

Predsedniki:

Marja Madarasi ( … – jan 2019)

Klavdija Smole (jan 2019 – okt 2021)

18.1.2022

Prihajajoči dogodki

Ni rezultatov!

Arhiv dogodkov

Ni rezultatov!