Skoči na vsebino

Sekcija fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Kontaktni podatki 

sfnz@physio.si 

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Nadomestna članica z glasovalno pravico

Nataša Šipka, dipl. fiziot.

Člana odbora

Marja Madarasi, dipl.fiziot.

Polona Rozoničnik, dipl.fiziot

Število članov sekcije

55

Datum priznanja sekcije v ZFS 

13.10.2000

Objave sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Predstavitev sekcije 

Namen sekcije je povezovanje fizioterapevtov naravnih zdravilišč v Sloveniji, njihova predstavitev in medsebojno sodelovanje.  Zdravilišča so namreč edinstveni zdravstveni zavodi, kjer poleg naravnih zdravilnih sredstev, uporabljamo tudi vsa moderna sredstva ter znanja, s katerimi omogočamo pacientom čim boljšo vrnitev na pred poškodbeni, predoperativni oziroma pred bolezenski nivo življenja.

 

 • Proučuje strokovna vprašanja iz svojega področja.
 • Skrbi za obveščanje članov ter izmenjavo in prenos informacij, znanja in izkušenj med člani.
 • Združuje člane, ki jih druži ista strokovna tematika.
 • Sodeluje z ostalimi sekcijami, regijami ter odbori in komisijami v okviru ZFS.
 • Vodi register članov.
 • Opozarja na težave, ki nastajajo pri našem delu in pomoč pri odpravi le teh.
 • Organiziranje strokovnih srečanj, predavanj, seminarjev, izobraževanj, praktičnih delavnic, posvetovanj in rednih letnih srečanj članov na področju sekcije.
 • Ugotavljanje kakovosti in strokovnosti dela ter spodbujanje inovativnosti.
 • Promocija poklica fizioterapevt v zdravilišču.
 • Posodabljanje spletne strani SFNZ v sklopu ZFS.
 • Objavljanje strokovnih člankov.

Pripravljati in sprejemati enotno metodologijo postopkov.

Obravnavanje širših strokovnih in družbenih vprašanj, ki so pomembna za stroko.

Primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti.

Druge informacije

 • PubMed
 • PEDro
 • Cochrane

 • Kodeks etike fizioterapevtov (ZFS, 2017)
 • Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (DFS-SZ, 2017)
 • Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04)
 • Splošni dogovor za (tekoče) pogodbeno leto (ZZZS)

Predsedniki:

Marja Madarasi ( ... - jan 2019)

Klavdija Smole (jan 2019 - okt 2021)

18.1.2022

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Kongres fizioterapevtov Slovenije, oktober 2022.

Foto galerija

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.