Skoči na vsebino

Sekcija za fizioterapijo v športu

Kontaktni podatki

sport@physio.si

Člani odbora

Predsednica
doc. dr. Eva Uršej, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.

Članici
Tjaša Mlinarič, dipl. fiziot.

Nežka Poljanšek, dipl. fiziot.

Število članov sekcije

246

Datum priznanja sekcije v ZFS

1995

Objave sekcije za fizioterapijo v športu

Predstavitev sekcije

Osnovni namen Sekcije za fizioterapijo v športu je združevati fizioterapevte/ke, ki pri svojem delu sodelujejo s športniki (profesionalnimi ali rekreativnimi), ter jim nuditi vso podporo za kvalitetno delo. To lahko zagotavljamo z uresničevanjem osnovnih ciljev delovanja sekcije, ki so:

 • organizacija in izvedba strokovnih srečanj in izobraževanj na področju fizioterapije v športu;
 • sodelovanje in povezovanje s športnimi organizacijami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru;
 • usklajevanje standardov, normativov, smernic in kompetenc fizioterapije v športu;
 • objavljanje strokovne in znanstvene literature s področja fizioterapije v športu.

Članstvo podskupine WCPT - International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) je eden izmed ciljev SFŠ

 • Vodenje evidence fizioterapevtov, vključenih v delo s športniki.
 • Usklajevanje standardov, normativov in smernic z mednarodnimi športnimi fizioterapevtskimi organizacijami, IFSPT-jem in WP-jem.
 • Standardiziranje kompetenc in znanja fizioterapevtov v športu.
 • Povezovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije in posameznimi panožnimi športnimi zvezami z namenom urejanja delovanja fizioterapevtov v športnih društvih, klubih, reprezentancah,... (pogoji za delo, ustrezna izobrazba in znanje).
 • Organizacija in izvedba strokovnih srečanj na področju preventivnega delovanja v športu, sodelovanja z drugimi zdravstvenimi in športnimi delavci, rehabilitacije v športu,...
 • Organizacija in izvedba podiplomskih izobraževanj na področju terapevtske vadbe, športne rehabilitacije in preventive v športu.

 1. PREVENTIVA (primarna, sekundarna in terciarna)
 2. AKUTNE INTERVENCIJE V ŠPORTU (prva pomoč in zgodnja ocena težavnostne stopnje poškodbe)
 3. REHABILITACIJA V ŠPORTU (fizioterapevtska obravnava)
 4. POMOČ PRI IZBOLJŠEVANJU USPEŠNOSTI ŠPORTNIKOV (sodelovanje pri športni in kondicijski vadbi)
 5. PROMOCIJA ZDRAVJA (spodbujanje k aktivnemu načinu življenja)
 6. PROMOCIJA FAIR PLAY-a in ANTI-DOPING-a
 7. IZOBRAŽEVANJE, PERMANENTNO IZPOPOLNJEVANJE IN RAZISKOVANJE

Druge informacije

Stalni poklicni razvoj (SPR)

Datumi prihajajočih in datumi preteklih izpopolnjevanj, ki jih organizira sekcija

Prihajajoča izpopolnjevanja:

Pretekla izpopolnjevanja:

 • 5.2021 – Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED
 • 6.2021 – Strokovno srečanje »Medicinska ekipa za zdravje športnika«
 • 2.2021 – Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED
 • 11.-9.11.2021 – Tečaj suhega iglanja »AIFIDN Dry needling«

Dosedanji predsedniki, pomembni dosežki, dosedanje delovanje,...

Prejšnji predsedniki sekcije:

 • Miroljub Jakovljević (1995 – 2017)
 • Matej Ipavec (2017 - 2019)

Pravilniki, klinične smernice, priporočila, standardi, zapisniki in vabila zborov, ...

Zbor sekcije

Datum naslednjega zbora in datumi preteklih zborov

Naslednji zbor sekcije:

 • Januar 2022 (redni letni zbor)

Pretekli zbori sekcije:

 • 2.3.2020 (volilni zbor)
 • 5.1.2021 (redni letni zbor)

[/wcm_restrict]

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Datumi in povezave do dogodkov doma in v tujini, ki bi lahko bili zanimivi za člane sekcije

Svetovni kongres medicine športa – FIMS 2020 (Atene, 23. – 26.9.2021): https://www.fims2020.com

Scandinavian Sports Medicine Congress, 3.-5.2.2022, Copenhagen, Danska (https://www.sportskongres.dk)

ESSKA Congress, 27.-29.4.2022, Pariz, Francija (https://esska-congress2022.org)

Isokinetic Conference, Football medicine, 4.-6.6.2022, Lyon, Francija (https://isokineticconference.com)

Svetovni kongres Fizioterapije v športu – WCSPT 2022, 26.-27.8.2022, Nyborg, Danska (https://wcspt.org)

Congress of the European College of Sports Science, 31.8.-2.9.2022, Sevilla, Španija (https://sport-science.org)

Ostali mednarodni dogodki na področju medicine športa: https://ioc-preventionconference.org/?page_id=395

Foto galerija

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.