Prijava

Sekcija študentov fizioterapije

Kontakti podatki

[email protected]

Člani odbora

Predsednica sekcije
Jana Hočevar
Člana odbora
Ana Filej
Matej Mravljak

Število članov

126

Obvestila

RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ŠTUDENTOV ZFS

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS, predsednica Sekcije študentov...

Predstavitev sekcije

 • Obogatitev študija z dodatnimi izobraževalnimi in družabnimi dogodki za študente fizioterapije
 • Povezovanje in sodelovanje študentov fizioterapije iz celotne Slovenije ter zmanjševanje razlik med študenti različnih fakultet v kliničnih okoljih
 • Promocijo ZFS med študenti fizioterapije
 • Sodelovanje pri projektih, dogodkih in aktivnostih znotraj ZFS

Člani Odbora SŠ ZFS se na sestankih srečujemo po potrebi oz. najmanj vsake 2 meseca. Enkrat letno organiziramo veliko študentsko konferenco Ligamentum, skozi leto pa še nekaj manjših dogodkov. Tekom študijskega leta za študente fizioterapije različnih fakultet pripravljamo predstavitve SŠ ZFS in jih vabimo k včlanitvi.

WCPT Future

Druge informacije

 • WCPT glossary
 • Policy Statement: Opis of Physical Therapy
 • Policy statement: Physical therapists as exercise experts
  across the life span
 • Policy statement: Community Based Rehabilitation
 • Policy statement: Physical Therapy Services for Older People
 • Policy Statement: Primary Health Care
 • Policy Statement: Disability
 • Policy Statement: Non-communicable Diseases
 • Promoting Physical Activity in Children, the Role of Physiotherapists (European region WCPT)
 • Active and Healthy: The role of the Physiotherapist In Physical Activity (Briefing Paper) (European region WCPT)
 • WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (WHO, 2020)
 • WHO Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 Years of Age (WHO, 2019)
 • Kodeks etike fizioterapevtov (ZFS, 2017)
 • Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (DFS-SZ, 2017)
 • Statut ZFS (ZFS, 2020)
 • Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (ZFS, 2017)
 • Priporočila za telesno dejavnost nosečnic (Videmšek M, Bokal Vrtačnik E, Šćepanović D, Žgur L, Videmšek N, Meško M, Karpljuk D, Štihec J, Hadžić V. Recommendations for physical activity for pregnant women. ZdravVestn [Internet]. 7Apr.2015)
 • Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04)
 • Navodila za organizacijo in delovanje zdravstvenovzgojnih centrov ter izvajanje Programa svetovanja za zdravje (NIJZ)
 • Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – vsebinska izhodišča za izvajanje projektnih aktivnosti (NIJZ, 2017)
 • Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj – Navodila za izvajalce v ZVC in CKZ (NIJZ, za tekoče leto)
 • Vrednotenje zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj v ZVC in CKZ– Osnovne informacije in metodološka pojasnila v 1.0 (NIJZ, za tekoče leto)
 • Splošni dogovor za (tekoče) pogodbeno leto (ZZZS)

Sekcija sodeluje pri znanstveno raziskovalnem delu skozi projekte in programe NIJZ in MZ RS sicer na področjih kot so:

 • Razvoj in delovanje dela fizioterapevtov v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja (npr. projekti Skupaj za zdravje, MOST, Program integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju)
 • Preprečevanje in obvladovanje mišično-skeletnih obolenj in spodbujanje zdravega življenjskega sloga (npr. projekti Zdravi na kvadrat 1 in 2, Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečin v hrbtu)
 • Program Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

Alen Pavlec (predsednik SŠ ZFS v letih 2017 – 2021)

Zadnji zbor SŠ ZFS: 23. 2. 2021 – volilni zbor

Stalni poklicni razvoj (SPR)

 • 3. študentska konferenca Ligamentum – FIZIO-LAND
  17. – 20. 5. 2021
 • Spletna okrogla miza Kako bo epidemija spremenila fizioterapijo, 23. 5. 2020
 • 2. študentska konferenca Ligamentum – Rehabilitacija ramenskega sklepa, 1. 6. 2019
 • 1. študentska konferenca Ligamentum – Karierni dan, 12. 5. 2018

Prihajajoči dogodki

Ni rezultatov!