Prijava

Sekcija fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu – SF OZV

Kontakti podatki

[email protected]
041 453 843

Člani odbora

Predsednica
Petra Žagar, dipl. fiziot.
Več informacij
Člana odbora
Jasmina Halilovič, dipl. fiziot.
Boštjan Štraus, dipl. fiziot.

Število članov

267

Obvestila

Ni obvestil.

Predstavitev sekcije

 • Proučuje strokovna vprašanja iz svojega področja
 • Skrbi za obveščanje članov ter izmenjavo informacij med člani
 • Skrbi za prenos znanja in izkušenj med člani
 • Združuje člane, ki jih druži ista strokovna tematika
 • Sodeluje z ostalimi sekcijami, regijami ter odbori in komisijami v okviru ZFS
 • Voditi register članov
 • Opozarjati na težave, ki nastajajo pri našem delu in pomoč pri odpravi le teh
 • Sodelovanje s sekcijami, regijami in odbori ter komisijami v okviru ZFS
 • Organiziranje strokovnih srečanj, izobraževanj, praktičnih delavnic, posvetovanj in rednih letnih srečanj članov na področju sekcije
 • Ugotavljanje kakovosti in strokovnosti dela ter spodbujanje inovativnosti
 • Promocija poklica fizioterapevt
 • Osnovno zdravstveno varstvo v javnih zavodih
 • Osnovno zdravstveno varstvo v zasebnem sektorju
 • Osnovno zdravstveno varstvo v naravnih zdraviliščih
 • Osnovno zdravstveno varstvo v Domovih za ostarele

Druge informacije

 • Statut ZFS
 • Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS
 • Splošni dogovor za tekoče pogodbeno leto
 • Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah
 • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
 • 2001 ustanovitev sekcije
 • Prva predsednica je bila Andrea Backović Juričan (2 mandata)
 • 2008 – 2012 sekcija v mirovanju
 • 2012 – 2020 predsednica Jelka Mlaker (2 mandata)
 • 2020 – predsednica Petra Žagar
 • Jesen 2021 Zbor sekcije
 • 09.12.2020 Volilni zbor sekcije OZV
 • 20.11.2019 Zbor sekcije
 • 05.12.2018 Zbor sekcije
 • 08.11.2017 Zbor sekcije
 • 28.11.2016 Volilni zbor sekcije OZV

Stalni poklicni razvoj (SPR)

 • 17.06.2021 Posvet o Ambulantni fizioterapiji ( v sodelovanju s sekcijo zasebnikov)
 • Jeseni 2021 Zbor sekcije podprt s strokovno temo (naslov še neznan)

Prihajajoči dogodki

Ni rezultatov!

Arhiv dogodkov

Ni rezultatov!