Skoči na vsebino

Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo

Kontaktni podatki 

respiratorna@gmail.com

068 141 590

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Predsednica sekcije

Karmen Vrček, dipl.fiziot

Članici odbora

Simona Maver, dipl.fiziot.

simona.maver@kclj.si 

Maja Marija Potočnik, dipl.fiziot.

majam.potocnik@kclj.si

Število članov sekcije

103

Datum priznanja sekcije v ZFS 

1986

Objave sekcijeza respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo

Predstavitev sekcije 

- Podpira raziskovalno delo na področju kardiorespiratorne fizioterapije
- Združevanje in podpora fizioterapevtom ki delujejo na področju respiratorne fizioterapije
- Razvoj strokovnega področja
- Formalizacija specializacije in/ali strokovnega magisterija iz področja respiratorne oz. kardiorespiratorne fizioterapije

- Informiranje članov in medsebojna izmenjava informacij s področja kardiovaskularne in respiratorne fizioterapije
- Strokovna podpora članom in organizacija izobraževanj iz področja respiratorne fizioterapije
- Sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami na ožjem strokovnem področju

Področje kardio-vaskularne respiratorne fizioterapije

Druge informacije

- 1.-35. podiplomski seminar respiratorne in kardiovaskularne fizioterapije v zbornikih

 

Smernice Covid

3Respiratory rehab covid

FINAL Physiotherapy_Guideline_COVID-19_V1_Dated23March2020

primer smernic RFT-COVID

Organizacija izobraževanj s področja kardio-vaskularne respiratorne fizioterapije

- ustanovljena leta 1986;
- organizirala letna izobraževanja (predavanja in delavnice) iz področja respiratorne fizioterapije;
- izdala 35 strokovnih publikacij
- do sedaj 37 strokovnih srečanj


Dosedanji predsedniki:
-Meta Pikelj
-Maja Marija Potočnik
-Tanja Redja
-Marija Hostnik

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.