Prijava

Sekcija fizioterapevtov v geriatriji

Kontakti podatki

031 345 728 (Gabrijela Starc)
E-mail: [email protected]

Člani odbora

Predsednica sekcije
Danielle Jagodic, dipl. fiziot., mag. prom. zdr.
Več informacij
Članici odbora
Sandra Fabjan, dipl.fiziot.
mag. Gabrijela Starc, dipl.fiziot.,uni.dipl.org

Število članov

129

Obvestila

PROSOJNICE KRHKOST-19.11.2021

Spoštovani, objavljamo prezentacije predavateljev na dogodku KRHKOST, ki je potekal 19.11.2021 Gregor Veninšek, dr.med. – Krhkost in vloga prepoznavanja pri...

Predstavitev sekcije

Promocija visokih standardov fizioterapevtske prakse, izobraževanja in raziskovanja.

Spodbujanje članov, da pri delu, ne glede na starost uporabnikov, zagotavljajo učinkovito z dokazi podprto prakso in se držijo upoštevajo dostopnih kliničnih smernic in priporočil.

Izboljšanje klinične obravnave starejših v Sloveniji s promocijo najboljših praks.

Spodbujanje avtonomnost fizioterapevtov pri določanju fizioterapevtske diagnoze in načrta obravnave, skladno s profesionalnimi pristopi ocenjevanja in kliničnega presoje.

Oblikovanje priporočil za kakovostno in varno delo pri obravnavi starejših.

Razvijanje in uvajanje kazalnikov kakovosti za celovito presojo kakovosti fizioterapevtske obravnave.

Nudenje pomoči pri razumevanju specifične obravnave starejših pri izobraževanju mladih in bodočih fizioterapevtov.

Povečanje ozaveščenosti strokovne in splošne javnosti o pomenu fizioterapije pri zagotavljanju kakovostnega in aktivnega staranja prebivalcev.

Zagovorništvo, promocija in varstvo potreb in interesov starejših na vseh ravneh strokovnega, političnega in javnega delovanja.

Program dela sekcije za leto 2021:

  1. Nadaljevanje pogajanj na MDDSZ v zvezi s predlogom kadrovskih normativov.
  2. Sodelovanje v delovni skupini ZFS za oblikovanje kompetenc s področja geriatrije za dodiplomsko raven izobraževanja.
  3. Definiranje vsebine specialnega znanja s področja geriatrije.
  4. Sodelovanje v Ekspertni skupini za dolgotrajno oskrbo na MZ.
  5. Ureditev nabora validiranih ocenjevalnih protokolov za starejše in jih objavila spletni strani ZFS.
  6. Organizacija okrogle mize Vloga fizioterapije v geriatrij v dogovoru in s sodelovanjem Sekcije za nevrofizioterapijo.Glede na družbena dogajanja in demografske trende, bi v sodelovanju s sekcijo za nevrofizioterapijo (veliko starejših ima nevrološka stanja, vključno z demenco), izvedli okroglo mizo za akademsko, pedagoško, strokovno in politično sfero.
  7. Organizacija strokovnega srečanja z aktualno problematiko: Obravnava bolnika s Covid-19 – multidisciplinarni pristop, v mescu aprilu ali maju 2021.
  8. Strokovno srečanje in redni letni zbor SFG četrtek – 18. november 2021

SFG je od leta 2016 članica IPTOP – International Association of Physiotherapists Working with Older People

Interesna podskupine WP – World Physiotherapy

Ker SFG plačuje letno članstvo IPTOP so vsi člani SFG avtomatično tudi člani IPTOP.

SFG deluje na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva, kjer se vključujejo in storitve uporabljajo starejši.

Druge informacije

Delujemo skladno s Kodeksom etike in Temeljnimi standardi za fizioterapevtsko prakso ter Statutom in ostalimi akti ZFS http://physio.si/.

Upošteva priporočila in spremlja strategije Svetovne organizacije za fizioterapijo WP in njene interesne skupine za delo s starejšimi IPTOP, katere članica je, ter drugimi globalnimi strategijami, smernicami in priporočili za delo s starejšimi.

SFG je ena od strokovnih sekcij ZFS in združuje fizioterapevte, katerih interes je delo s starejšimi. Vsem članom je skupna želja ohranjati starejše odrasle prebivalce Slovenije čim daljši čas aktivne, funkcionalne in neodvisne od tuje pomoči.

Člani se zavzemamo za visoke standarde obravnave starejših in za nudenje kakovostne geriatrične fizioterapije.

Volilni zbor SFG 28.januar 2021.

V četrtek 11. november 2021 ob 14.30 virtualno (Zoom)

Strokovno srečanje na temo Krhkost in Redni letni zbor SFG

Stalni poklicni razvoj (SPR)

Sreda 12.5.2021 od 14.30-19.30: COVID-19

Fizioterapija v geriatriji, multidisciplinarni pristop

Strokovno izpopolnjevanje v obliki on–line videokonference v obsegu 5 ur.

Četrtek 11. november 2021 od 14.30 – Strokovno srečanje na temo KRHKOST in redni letni zbor SFG.

Prihajajoči dogodki

Ni rezultatov!

Foto galerija